Korespondencja seryjna. Adresowanie, generowanie pism, zwrotek. Więcej ...

 

Eksport/import danych do aplikacji na system Android. Więcej ...

 

Raporty. Protokoły, zestawienia, wykazy zmian danych ewidencyjnych. Więcej ...

 

Operat. Tworzenie operatu w wersji elektronicznej. Więcej ...

 

Mapa z danymi właścicieli/władających. Więcej ...

 

Mapa tematyczna z podziałem na grupy rejestrowe. Więcej ...

 

Opisy innych funkcjonalności znajdziesz też na naszej podstronie porad ...